Author Archives: Parla admin

رونمایی از محصول اسید اچ شرکت پارلا

ژل اسید اچ (%37 اسید فسفریک) این محصـول بـرای زبرسـازی سطـح دنـدان به منظور پیوند میکرومکانیکی قوی تر دندان با انواع مواد ترمیمی دندان از جمله کامپوزیت دندانی طراحی شده است. EXETCH به گـونـه ای فـرمـولـه شـده اسـت که به هـیـچ عـنـوان نمی چکد و یـا از موضع ترمیم نمی لغزد. رنگ آبی مشخصه محصول، کنتراست بسیـار […]

بازدید از نانوکامپوزیت پرکننده دندان

بازدید از نانوکامپوزیت پرکننده دندان در غرفه نانومچ که گواهی نانومقیاس دارد در غرفه برنامه‌ی تجاری‌سازی فناوری‌نانو (Nano Match) نانوکامپوزیت پرکننده دندان، محصولی از شرکت تجهیزات شرکت مهام پارلا عرضه شده است. این محصول گواهی نانومقیاس را نیز دریافت کرده است. تجهیزات شرکت مهام پارلا محصول کامپوزیت دندانی را در غرفه نانومچ عرضه می‌کند که […]