ژل اسید اچ ( اسید فسفریک37%)

این محصـول بـرای زبرسـازی سطـح دنـدان به منظور پیوند میکرومکانیکی قوی تر دندان با انواع مواد ترمیمی دندان از جمله کامپوزیت دندانی طراحی شده است.

EXETCH به گـونـه ای فـرمـولـه شـده اسـت که به هـیـچ عـنـوان نمی چکد و یـا از موضع ترمیم نمی لغزد. رنگ آبی مشخصه محصول، کنتراست بسیـار عـالی در محیط دهــان ایجـاد می کند. محصول براحتی از اپلیکاتور تزریق می شود به سهولت شسته شده و هیچگـونه اثرات رنگی و رسـوبی برجای نمی گذارد.

فرمولاسیون خود-محدودکننده محصول  EXETCH مانع از اچـیـنـگ بـیـش از حـد و ایـجـاد حسـاسیت دندانی شده، در عین حـال اچینگ بهینه را برای چسبندگی مطلـوب انواع مواد ترمیمی به سطح دندان فراهم می آورد. از لحاظ کمی، در مدت 20 تا 30 ثانیه عمق سطح اچ شده مینای دندان به 2µm می رسد که حـد مطلـوبی از اچینگ محسوب می شود.

ویژگی های کلیدی :

سایه رنگ متمایز و مطلوب برای کاربرد دقیق تر
عـدم برجایگذاری رسوبات سیلیسی
بدون ایجاد حساسیت دندانی
ایستـایـی و رئولوژی مناسب
ویسکوزیته کاربر پسند
تزریق پذیری آسـان
شـویـش آسـان

این محصول به دو صورت سرنگ دوتایی 2PCs*5m  و کیت اقتصادی (جامبو) 1PC*73g عرضه می شود.