■ وارنیش رزینی  :

EX LINE نوعی وارنیش رزینی مشتمل بر رزین های سنتزی و ترکیبی از حلالهای زیست سازگار می باشد که به صورت یک مرحله ای اعمال می شـود و ضخـامـت فیلمی در حدود 2µm ایجاد می نماید. این محصول به دلیل برخورداری از فرمولاسیون خـاص به سرعت خشـک می شود و یک لایه محافظ کاملا یکپارچه و بدون درز ایجاد جهت محافظت همه جانبه از عـاج ایجاد می کند. تنها با یکبار استفاده، EX LINE به خوبی در توبول های عاجی نفـوذ کرده و آن ها را کاملاً مهر و موم می نماید. این محصـول برخلاف وارنیش هــای موجود بر پایه صمغ طبیعی کوپال، در محیط طبیعی دهان پایدار و مقاوم بوده و متحمل افت خواص نمی شود.

EX LINE فاقد هرگونه کلروفرم، اوژنول و اتیل اتر می باشد و سازگاری بسیار مطلوبی با انواع مواد ترمیمی از قبیل آمالگام کامپوزیت و سمان ها دارد. آب بندی توبول های عاجی بـا استفاده از EX LINE باعث از بین رفتن یـا کاهش ناراحتی بعـد از عمل ناشی از مواد سایتوتوکسیک موجود در محصولات رایج می شود و همچنین یک لایه محافظ در برابر پوسیدگی های ثانویه نیز ایجاد می کند.

ویژگی های کلیدی :

سهولت کاربرد
– خشک شدن سریع
سازگاری با انواع مواد ترمیمی
قدرت نفوذ و آب بندی تقویت شده

موارد تجویزی :

– لاینینگ کانال حفره
– آب بندی و محافظت از عاج دندان
– ممانعت از ریزنشت در فصل مشترک مواد ترمیمی