محلول کلروفرم

محصول EX OFORM یک حلال قدرتمند بر پایه کلروفرم می باشد که دارای قابلیت انحلال انواع رزین ها و پلیمرهای طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در دندانپزشکی است. این محصول بویژه برای حل کردن و یا نرم کردن گوتا پرکا و سیلر رزینی مورد استفاده قرار می گیرد.

محصول حاضر از مواد اولیه کاملاً خالص فرآوری شده است و دارای حداقل ریسک و حساسیت زایی می باشد.

موارد تجویز :

– حلال سیلرهای اندو
– انحلال و نرم کردن گوتاپرکا
– به عنوان پاک کننده ابزار اندو
– نرم کردن سیمان ها و وارنیش های دندانی

ویژگی های کلیدی :

– خلوص بالا
– اثربخشی بالینی بالا
– صرفه جویی در زمان و هزینه
– قـدرت نـرم کنندگی و پـاک کنندگی بالا
– حداقل ریسک حساسیت زایی و تحریک