فرم نظرسنجی از عملکرد محصول

ضمن تشکر از شرکت جنابعالی ، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه، ما را در جهت بهبود کیفیت محصولات یاری فرمایید.