مأموریت

بخش مهندسی پزشکی برای تحقق مأموریت های خود از جمله تجهیزات پزشکی و بخش بهداشت و سلامت جامعه و ایفای نقش مؤثر در تقویت استقلال ملّی، نيازمند گذر سريع از مرحلۀ تحقیقات دانشگاهی و تئوری به مرحلۀ توليد صنعتی و تجاری است. از طرفی کامپوزیت های دندانی رويکردی است که نيلِ بخش مهندسی پزشکی به مرحلۀ توليد صنعتی و تجاری را ممکن می سازد. بنابراین ضرورت دارد تا با اتخاذ تدابير کارشناسانه به توسعه آن پرداخته شود. رسالت (هدف بنیادی) در توسعۀ کامپوزیت های دندانی عبارت است از: سامان دهی بخش مواد اولیه و فرآیندهای پلیمریزاسیون برای کاهش هزینۀ تولید و ارتقاي مستمر بهره وری از عوامل تولید و بهبود درآمد توليدكنندگان و افزايش ميزان توليد محصولات داراي كيفيت استاندارد در مهندسی پزشکی. هدف بلند مدّت در راستای رسالت(هدف بنیادین) ، «ایفای نقش فعّال بخش غیر دولتی در توسعۀ مواد پرکننده دندانی»، «استفادۀ بهینه از ظرفیت های داخلی»، «ارتقای کیفی و کمّی در تولید کامپوزیت های دندانی »، «بهبود ضریب خودکفایی در محصولات پزشکی» و از همه مهم تر « افزایش رضایت بیمار از محصول» از مهمتـرین مؤلفه هایِ هدف بلنـد مدّت است و کلیّۀ مؤلفه های مربوطه می باید با توجه به ضرورت بهبودِ مستمر بهره وری، یعنی ارتقای دائمی کارآیی و اثربخشی و با رعایت قواعد حفظ محیط زیست و اصول توسعۀ تجهیزات پزشکی سامان داده شود.شرکت مهام تجهیزات پارلا اولین رسالت خود را تولید مواد پرکننده دندانی (کامپوزیت دندانی) با استانداردهای مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور قرار داده تا در نیل کشور عزیزمان ایران به تأمین امنيّت تجیزات پزشکی جامعه و تقویت استقلال ملّی نقش جزئی را ایفا کند.برای مثال و کاربرد فناوری لیزر و نانو را در ذیل می آوریم. افزایش عملکرد: با بکار گیری فن آوری لیزر آرگون و استفاده از پلیمرهای نور پخت شونده با طول موج مناسب می توان به بیشترین استحکام، بهترین کیفیت از لحاظ زیبایی و کمترین زمان جهت پر کردن دندان ( یک بار مراجعه به دندان پزشکی کافی است و نیازی به قالب گیری ندارد) دست یافت که این موضوع بجز داشتن دانش فنی و استفاده بهینه از فرمولاسیون مواد اولیه امکان پذیر نمی باشد.

چشم انداز

بخش مهندسی پزشکی به حسب نقش و سهم تعيين کننده ای که در فرآيند توسعۀ کشور دارد، شايسته است از منظری صحیح و با رويكردي مناسب به آن نگريسته شود .
این شرکت در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی مستقر خواهد شد. تعداد پرسنل این شرکت در حدود 10 نفر خواهد بود، که در امور غیر تولیدی همچون مدیریت کارخانه،کارمند اداری مالی، بازرگانی و فروش ، خدمات و نگهبانی و حمل و نقل ،و امور تولیدی همچون سرپرستی بخش تولید و کنترل کیفیت، کارگری ساده تولید فعالیت خواهند کرد.
اهداف کلان شرکت:
• تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی متناسب با نیاز و منطبق با استاندارد های ISO ، ADA و….
• نگهداشت تجهیزات پزشکی و افزایش بهره وری
• استفاده از تكنولوژي جديد در حوزه تجهیزات پزشکی
• توانمند سازي كارشناسان
• استاندارد سازي تجهیزات پزشکی موجود
• استفاده از مواد اولیه با کیفیت طبق استاندارد های ISO ، ADA و….
• افزایش بهره وری در حوزه تجهیزات پزشکی
• ايجاد بانك اطّلاعاتي جامع تحت شبكه
• تبعيت از قوانين و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت
• برگزاري دوره های آموزشي
• استفاده بهينه از منابع مالي و جذب اعتبارات
• پیش بینی آینده شرکت:
• سياستگذاري از طريق بانك اطّلاعاتي جامع
• استقرار نيروهای متخصّص در خط تولید
• بهره وری بهینه از تجهیزات پزشکی موجود
• استاندارد سازی کلیه تجهیزات
• توزیع صحیح بودجه های مرتبط
• تأمین ایمنی پرسنل و تجهیزات پزشکی
• تهیه و تاٌمین تجهیزات پزشکی متناسب با نیاز و منطبق با استاندارد
• کاهش تعداد، زمان و هزینه خرابی تجهیزات پزشکی موجود
• ایجاد بانکهای اطّلاعاتی به روز و کامل از کلیّه تجهیزات پزشک
از جمله مهم ترين تدابيری که می بايست به آن اهتمام ورزيد، توسعۀ فناوری و کاربرد آن می باشد. برای بهبود کیفی و کمّی تولید و رقابت در بازار بسیار جذاب بخش تجهیزات پزشکی، فعـالان بخش- چه دولتی و چه غيردولتی- مجبـور به انطبـاق خود با شرايط حاصل از کاربرد فناوری های نوين هستند.

در متن چشم انداز ابلاغی به برخورداری از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فناوری، برخورداری از سلامت و رفاه و بهره مندی از محيط زيست مطلوب، دست يابی به جايگاه اوّل اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسيای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل (چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی) تصريح شده که توسعۀ بخش مهندسی پزشکی را توجيه می کند و در حداقل پانزده مورد از بندهای سياست های کلّی ابلاغی برای برنامۀ پنجم توسعۀ کشور به ويژه بندهای شمارۀ 18، 20 و 32 ( تبصره 1و3) ذيل سرفصل امورپزشکی، دندان پزشکی می تواند و می بايد ايفای نقشی مؤثر داشته باشد (سياست های کلّی برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور).
3-3- اهداف
با توجه به محدوديّت هايي که به لحاظ تهیه ماده اولیه و فرآیند سنتز خاص این مواد که در کشور وجود دارد، تولید و سنتز مواد پرکننده دندانی، قابل بهره برداری خواهد بود. اين امر با به کار بستن روش ها و فناوری های نوين، از طريق کاربرد صحیح ادوات، تجهيزات و کنترل فرآیندهای پلیمریزاسیون مناسب عملی خواهد شد. بنابراین می توان گفت فرمولاسیون و ترکیب اصلی ماده کامپوزیت دندانی، عامل اساسی در تحقق اهداف بخش مواد پرکننده دندانی است.
• تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات.
• شناسايي مستمر تنگناها.
• شناخت مستمر نیازها.
• پژوهش و تحقيق و نمونه سازی.
• انتخاب و روش سنتز مواد.
• تدوين استانداردها.
• کنترل کيفيّت توليدات.
• توليد
• صادرات
• خدمات پس از فروش
• تربيت نيروی انسانی متخصص
• ايجاد و راهبری نظام نظارتی
• توسعة سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی
• شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی