در دندانپزشکی پیشرفته، استفاده جهانی از کامپوزیت های رزینی به سرعت در حال افزایش بوده و در برخی از کشورها، این نوع مواد ترمیمی به طور کامل جایگزین آمالگام شده است.

این روند به دلیل مقررات جدید وضع شده توسط دولت ها برای کاهش استفاده از جیوه و محصولات حاوی جیوه، زیبائی ظاهری مواد جایگزین، دسترسی راحت و سریع به این مواد، خواص فیزیکی- مکانیکی ارتقاء یافته و تشابه ساختاری و شیمیایی آنها با بافت دندان می باشد.

مطالعات بالینی از دوام 12 ساله برای کامپوزیت های رزینی نسل جدید پرده برداشته است.
محصول حاضر کامپوزیت دندانی هیبریدی مبتنی بر فناوری نانومقیاس به عنوان نخستین محصول تولید ایرانی عرضه می شود که از حیث خواص فیزیکی-مکانیکی با نمونه های مطرح جهانی رقابت پذیر می باشد.

ویژگی ها

 مقدار فاز پرکننده بالا و استحکام مکانیکی قابل توجه؛
 دوام و ماندگاری ظاهری بالا؛
 مقاومت سایشی مطلوب؛
 مقاوم در برابر تجمع پلاک و بیوفیلم؛
 قابل عرضه با سایه رنگ های مختلف؛
 انقباض پلیمریزاسیون حداقل؛
 قابل عرضه برای هر دو کاربرد ترمیمی و زیبایی.