وارنیش رزینی 

EXLINE یک نوع وارنیــش رزینی بهینه است که به منظـور لاینینگ کانال حـفــره، آب بنـدی و محـافظـت از عـاج دنـدان و ممانعت از ریـزنـشـسـت در فـصـل مـشـتـرک مـواد ترمیمی بکار می رود.

 

ویژگی های کلیدی :

سهولت کاربرد
– خشک شدن سریع
سازگاری با انواع مواد ترمیمی
قدرت نفوذ و آب بندی تقویت شده