ژل بی حسی موضعی ( 20% بنزوکائین) :

EX INSENS یک ژل بـی حـســی مـوضـعـی حــــــــاوی 20% بنزوکائیـن اسـت که بـه منـظــور تـسـکـیـن موقتی سـوزش و درد تجویز می شـود. اثر بی حس کنندگی این محصول 20 تا 30 دقیقه به طول می انجامد.

این محصول در طعم های آناناسی، موزی، آدامس بادکنکی عرضه می شود.

مقایسه زمـان شـروع و دوام اثـر بی حس کنندگی محصول EXINSENS نسبت به محصولات تـجـاری رایـج موجـود در بـازار ایران نشان می دهد که EXINSENS حداقل نسبت به 80% از محصولات دیگر، زمـان شـروع بی حس کنندگی کوتاه تر (12Sec) و دوام و عمق اثر طولانی تری (27min) دارد.

ویژگی های کلیدی:

– گرانروی و شویش پذیری منـاسب
– قدرت بی حس کنندگی سریع
– حــــاوی مــاده ضـد پوسیدگی
– عمـق اثـرپذیری مطلوب
– عدم جذب سیستمیک
– پـایـداری بهینه
– بدون گلوتن