ژل هموستاتیک

ژل انعقاد خون (%25 آلومنیوم کلراید)

 

EXACTION یک نوع ژل بندآورنده موضعی برای قطع خونریزی موقتی در لثـه طـی فرآیند دندانپزشکی است و همچنیـن برای ممانعت از تشکیـل لخته و چسبیدن بقایای خونی به مواد ترمیمی استفاده میشود.

این محصـول منجـر به توقف آنی خونریزی شده و برخلاف محصـولات مشابه بر پایه سولفـات آهـن، مزه ناخوشایند نداشته و باعث تداخل در عملکرد مواد قالبگیری نخواهد شد.

 

ویژگی های کلیدی :

– ژل پـــایـدار بـا ایـسـتـایـی مطلـوب
– بـدون هـرگـونـه بقـایـای سیلیسـی
– سرعت عمل بالا در توقف خونریزی
– شستشوی آسان و سریع
– عدم تغییر رنگ بافت
– تزریق پذیری بهینه