پانسمان پریودنتال

پانسمان پریودنتال یک نوع پانسمان مورد استفاده پس از جراحی دندان یا لثه است که به طور گسترده برای درمان عوارض ناشی از جراحی لثه نظیر درد، تورم، التهاب و خونریزی مورد استفاده قرار میگیرد. انواع مختلفی از پانسمان لثه-دندان توسط دندانپزشکان به کار گرفته میشوند که از بین آنها میتوان به پانسمان اکسید روی-اوژنول، پانسمان فاقد اوژنول و ترکیبات سیانوآکریلات اشاره نمود. در این بین، استفاده از ترکیبات فاقد اوژنول به دلیل سهولت استفاده و اثرات جانبی بسیار معدود در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است.
محصول حاضر یک نوع پانسمان پریودنتال فاقد اوژنول است که به صورت دو جزئی پایه-کاتالیزور عرضه میشود. این محصول هیچ نوع احساس سوزش و یا طعم، مزه یا بوی ناخوشایندی ایجاد نکرده و محافظت قابل قبولی برای مواضع جراحی فراهم میآورد. این محصول میتواند میزان نظافت و سرعت ترمیم را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

ویژگیها

● انعطاف پذیری و سفتی مطلوب برای مقاومت در برابر شکستگی و یا ترک خوردگی؛
● بدون لبه های تیز و ناهموار آزاردهنده لثه بیمار؛
● فاقد اوژنول و عاری از طعم و بو ناخوشایند؛
● اختلاط منسجم و همگن؛
● سهولت ساخت اشکال داخل دهانی مورد نظر.