سیمان دندانی

سیمانهای گلاس آینومر و پلی کربوکسیلات به عنوان آخرین و جدیدترین و البته پرکاربردترین نسل از سیمانهای دندانی بعنوان ترکیبی از پودر شیشه-سرامیک و مایع پلیکربوکسیلیک اسید، نوعی مواد ترمیمی مستقیم همرنگ دندان با مزیتهای بسیار هستند، که از آن جمله میتوان به خواص ضدپوسیدگی به دلیل آزادسازی یون فلوئور، سازگاری حرارتی با مینای دندان بموجب ضریب انبساط حرارتی پائین، توانایی پیونددهی شیمیایی با عاج دندان، زیستسازگاری بالا و سمیت پائین، اشاره نمود. خواص منحصربفرد این سیمانها منجر به کاربرد گسترده آنها در دندانپزشکی ترمیمی به عنوان ماده ترمیمی، آستر، سیمان درزگیر، پایه، آببند برای شکاف یا درز، و یا محافظ سطح شده است. با توجه به بازار فروش گسترده این نوع محصولات و نیز عدم تولید داخلی، طرح حاضر به فرمولاسیون و ساخت سیمانهای پلی کربوکسیلات و گلاس آینومر (در دو نوع سلف کیور و دوال کیور) با استفاده از دانش فنی داخلی اختصاص یافته است.

ویژگیها

● قابلیت پیونددهی سیمانها با دندان، که آببندی را ارتقاء داده و دندان را تقویت میکند؛
● زیستسازگاری مطلوب سیمانها که تحریک یا تهییج بافتهای دندان را به حداقل میرساند؛
● قابلیت آزادسازی فلوراید از سیمانها که یک خاصیت آنتیباکتریال را برای مقابله با عفونت و پوسیدگیهای ثانوی القاء میکند؛
● استحکام مکانیکی مطلوب سیمانها که یک سد محکم در برابر عوامل چالشزا فرآهم میآورد.