سفیدکننده دندان

این محصول فرمولاسیونی بسیار موثر برای سفیدکنندگی دندان و بازگشت رنگ طبیعی دندان ناشی از تجمع جرم است که هم توسط دندانپزشک و هم توسط خود شخص براحتی قابل استفاده میباشد.

ویژگیها

● عرضه در طعم و رنگهای مختلف
● قابل عرضه در غلظتهای مختلف از 25 تا 40%
● قدرت اثر مطلوب
● عدم بازگشت سایه رنگ