خمیر پیشگیری از پوسیدگی دندان

این محصول ترکیبی مؤثر از عوامل ساینده و پاککننده و مشتمل بر فلوراید است. نوع نرم آن برای پولیش و پاک کردن دندان و حذف پلاک در خردسالان و کودکان و نوع نسبتاً زبر آن برای بزرگسالان استفاده میشود. نوع زبر این محصول نیز برای جرمگیری سنگین نظیر بقایای تنباکو یا پلاک انباشته مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگیها

● عرضه در طعم و رنگهای مختلف
● حاوی زایلیتول
● عاری از گلوتن
● عملکرد ضدباکتری و پوسیدگی سریع و مؤثر
● سویش سریع و کامل از روی دندان
● تیکسوتروپی بسیار مطلوب
● مشتمل بر نانوذرات ACP برای تحریک رمینرالیراسیون دندان
● عدم برجایگذاری اثرات رنگی بر روی دندان