درباره شرکت دانش بنیان پارلا

شرکت دانش بنیـان مـهـام تجهیـزات پارلا فعالیّت خود را از سال 1395 با هدف تولید تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی آغاز نمود. شرکت در سال 1396 به اخذ مجـوز دانش بنیان از معــاونـت علمی و فـنـاوری ریاست جمهـوری نائل آمد و به عنـوان اوّلیـن و تنهـا تولیـد کننده نانوکامپوزیت دنـدانـی با تعهد به برآورده سازی الزامات اسـتاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیـزات پزشکی ISO 13485:2016 و بـا رعـایـت الـزامـات قــانـونـی و مقرراتی مربوطه نسبت به شنـاسایی و برآورده ساختن نیازمندی مشتریان اقدام نموده است.

در سال 1398، شرکت با فراهم ساختن زیرساختهای تولید موفق به دریافت پـروانـه سـاخت برای 10 محصول پرکاربرد دنـدانـپـزشکـی شـامـل : ژل همـوسـتـاتـیـک، ژل اسـیـد اچ، ژل بی حسی موضعی، خمیــر پروفـلاکـسـی، پانسمـان موقت دندان، وارنـیـش رزینی، وارنـیـش فـلـورایـد، سمـان ZOE، خمیر کلسیم هیدروکسید و نانوکامپوزیت دندانی شد.

بـا هـدف خـدمـت رسـانی بهتـر و سـریع تر، کلیه محصـولات تولیدی شرکت هـم اکنون با بهره مندی از سیستم سفارش آنـلایـن و تـوزیـع دیجیتـال به صـورت مستقیــم در اخـتـیـار دندان پزشکان این مرز و بوم قرار می گیرد.

امـروزه، شرکت بر آن است تا بـا تکیه بر توانمندی کارکنان خـود، حرکت در مـرز دانش و نیز با اتکا بـر روش های نوین مـدیـریـتـی گـام هـــای بـسـیــار مـؤثـری در عـرصـه تـولـیـد دانـش بنیـان و توسعه اقـتـصـاد ملّی بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *